Przedsiębiorstwo Inwestycyjne EMBUD prowadzi nieprzerwanie działalność gospodarczą od 1995 roku. Od samego początku działamy z niezwykłą starannością oraz dbałością o naszych klientów. Firma wdrożyła system zarządzania jakością . Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Embud są:

Wielobranżowe usługi projektowe – grupa doskonałych architektów i projektantów branżowych wykona dla naszych klientów nawet najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane zlecenia. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne EMBUD wykonało ponad 100 projektów. Wykonywaliśmy między innymi:

 • Skomplikowane projekty stabilizacji osuwisk.
 • Projekty napraw konstrukcji zniszczonych budynków.
 • Projekty obiektów rolnych.
 • Projekty hoteli i pensjonatów.
 • Projekty lokali mieszkalnych.
 • Projekty farm fotowoltaicznych.
 • Projekty obiektów przemysłowych.
 • Projekty renowacji i remontu obiektów zabytkowych.
 •  

Na życzenie Inwestora dla każdego projektowanego zamierzenia budowlanego przygotowujemy komplet kosztorysów , dokumentację przetargową oraz analizę opłacalności inwestycji.

Wykonywanie ekspertyz budowlanych – dotychczas wykonaliśmy około 1000 ekspertyz budowlanych określających stan techniczny budynków i budowli. Oceny wykonane przez rzeczoznawców budowlanych oraz naukowców politechniki poznańskiej są wysoce merytoryczne i profesjonalne. Wykonujemy ekspertyzy stanu technicznego:

 • budynków mieszkalnych
 • obiektów rolnych
 • obiektów zabytkowych
 •  

Wykonujemy również ekspertyzy sądowe.

Nadzory budowlane – od ponad 20 lat nieprzerwanie świadczymy usługi w zakresie nadzorów budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi. Nadzorowaliśmy budowę obiektów przemysłowych, rolnych, całych fabryk czy budynków mieszkalnych i hoteli.

Zastępstwo inwestycyjne – Przedsiębiorstwo Inwestycyjne EMBUD świadczy usługi zastępstwa inwestycyjnego czy też Inżyniera Kontraktu dla dowolnych obiektów kubaturowych . Przejmiemy w imieniu Inwestora kompleksową organizację i koordynację działań zmierzających do realizacji powierzonej inwestycji począwszy od koordynacji prac projektowych przez prace realizacyjne do oddania budynku . W imieniu naszych Kontrahentów przy zleceniu zastępstwa inwestycyjnego w zależności od rodzaju inwestycji bierzemy udział w:

 • Skompletowaniu dokumentacji technicznej obiektu budowlanego oraz uczestniczymy w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.
 • Uczestniczymy w wyborze i zawieranie umów z wykonawcami robót budowlanych lub w wyborze generalnego wykonawcy i zawarciu z nim umowy.
 • Dokonujemy w imieniu Inwestora zawiadomień i zgłoszeń wymaganych przepisami prawa.
 • Zajmujemy się dostawą materiałów i urządzeń, których dostarczenie leży w obowiązkach Inwestora.
 • Realizujemy pełno branżowy nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji.
 • W imieniu Inwestora dokonujemy odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych, wykonujemy odbiory techniczne oraz nadzorujemy rozruchy zabudowanych urządzeń mechanicznych i instalacji.
 • Nadzorujemy proces inwestycyjny pod katem przestrzegania przepisów BHP łącznie z przygotowaniem odpowiednich umów oraz dokumentów BIOZ.
 • Kontrolujemy i nadzorujemy rozliczenie z wykonawcami robót czy tez z generalnym wykonawcą.
 • Bierzemy udział w procesie uzyskiwania wszelkich koniecznych decyzji, pozwoleń, opinii oraz uzgodnień przed organami administracji publicznej.
 • Zajmujemy się uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi – w imieniu inwestora przeprowadzimy cały proces inwestycji począwszy od wyszukania odpowiedniego terenu pod wybraną inwestycję przez przeprowadzenie całej procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę , przygotowanie przetargu dla wykonawców , po kontrolę nad realizacją inwestycji oraz nadzór nad jej zakończeniem.

Przeglądy budynków – wykonujemy przeglądy roczne oraz pięcioletnie wszelkich budynków oraz obiektów mieszkalnych , przemysłowych i rolnych.

Kompleksowa obsługa transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości – świadczymy usługi pośrednictwa oraz doradztwa w zakupie nieruchomości zarówno w Polsce ale i też w Europie. Nasi specjaliści jeszcze z licencjami Ministerstwa Infrastruktury doradzą Państwu w zakupie dowolnej nieruchomości. Nasi pracownicy doradzą w zakupie mieszkania, domu, grunt w Hiszpanii, słonecznej Italii, Chorwacji czy też w innym skrawku Europy. Przeprowadzimy na zlecenie naszych klientów nawet najbardziej skomplikowaną transakcję kupna – sprzedaży nieruchomości, łącznie z restrukturyzację zadłużenia sprzedającego .

NASZ ADRES

EMBUD ENGINEERING
ul. Francuska 103
64-100 Leszno

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Tel.: 604 089 011
E-mail: embud-inwest@wp.pl
biuro@embud.pl