EMBUD świadczy usługi w zakresie:

  • Wykonania projektów dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i rolniczego
  • Nadzoru budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
  • Doradztwa gospodarczego i restrukturyzacji przedsiębiorstw
  • Obrotu i zarządzania nieruchomościami  
  • Ekspertyz technicznych budynków i budowli wraz z badaniami laboratoryjnymi
  • Inwestora zastępczego

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE EMBUD
64-100 Leszno, ul. Francuska 103
 

Adres biura:   64-100 Leszno, pl. Metziga 26

Telefony kontaktowe:
biuro: (65) 520 46 40  fax: (65) 520 46 40
tel. kom.:604 089 011 - Mariusz Boniak (właściciel)

e-mail: embud-inwest@wp.pl, biuro@embud.pl